Nr projektu. 227

Górka Pafawag, Etap 3. [WBO. 2018]

Głosów: 1 821

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Lider projektu: Adam Murawski
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale w kwocie 250 000 zł może zostać zrealizowana tylko część zakresu. Realizacja musi być kontynuacją dotychczas prowadzonych prac w tym miejscu i musi nawiązywać do zastosowanych rozwiązań. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale do decyzji Lidera pozostaje czy realizowana będzie całość zgłoszonego zakresu za 750 000 zł czy tylko jej część za 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Wzgórze Gajowickie, po 1945r. nazywane Górką Pafawag od pobliskiej Państwowej Fabryki Wagonów, ukształtowane zostało w latach 1928-32 jako rekultywacja miejskiego wysypiska śmieci. Znajduje się obok kolejowej towarowej obwodnicy Wrocławia (budowanej w latach 1891-1893), jest częścią tzw. Promenady Hugo Richtera (Promenady Krzyckiej), dyrektora ogrodnictwa miejskiego na przełomie XIX/XX wieku.

Koncepcja zakłada przywrócenie dawnej świetności Górce Pafawag i realizowana jest w etapach:

Etap I – zrealizowany w ramach WBO 2014 wzbogacił Wzgórze Gajowickie o wschodnią ścieżkę spacerowo – rowerową, urządzenia sportowe (otwarta siłownia terenowa), ławki i kosze na śmieci oraz oświetlenie między ul. Kruczą, a al. Hallera - prace zakończono w 2016r.
Etap II - wybrany w głosowaniu WBO 2016. Inwestycja zakończona w sierpniu 2018r. Wyremontowane zostały kolejne ścieżki spacerowe, wejście na szczyt zostało oświetlone. Ułożono na nowo schody od wiaduktu przy ul. Kruczej, siłownia została uzupełniona o dwa urządzenia do ćwiczeń. Są nowe ławki do odpoczynku. Zabezpieczono usypujące się masy ziemne ze wzgórza.
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wzgorze-gajowickie-zakonczono-ii-etap-rewitalizacji
Etap III - w uzgodnieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej zakłada: remont ostatniej ścieżki spacerowej wzdłuż nasypu kolejowego, budowa górskiego podejścia od strony ulicy Kruczej, montaż dodatkowych przyrządów do ćwiczeń.


Docelowo planuje się: montaż schodów terenowych z siedziskami i balustradą od strony wiaduktu kolejowego, prace związane z ukształtowaniem terenu pod zjazd saneczkowy, zagospodarowanie szczytu wzgórza, rewitalizacja zieleni z dodatkowymi nasadzeniami.

Elementy projektu

Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nasypu kolejowego wraz z oświetleniem
Budowa górskiego podejścia od strony ulicy Kruczej
Montaż urządzeń do ćwiczeń typu drążek do podciągania oraz poręcze
Rewitalizacja zieleni

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gajowice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 821

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 708
Papier 113

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 041
Mężczyźni 780

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.