Nr projektu. 220

Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym [WBO. 2018]

Głosów: 2 349

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym z zaznaczeniem, że w ramach realizacji projektu nie będzie możliwości wycinki rosnących na tym terenie drzew. Szacunkowy koszt realizacji został określony na 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji został określony na 750 000 zł. Ostateczny zakres będzie musiał być zgodny z realizowanym na tym terenie projektem nr 749 WBO 2017 - Ścieżki rowerowe i ciągi piesze na Gądowie Małym - i zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt ma na celu rewitalizację i przekształcenie terenu w park z polaną, łąką kwietną dla owadów zapylających oraz tyrolską zjeżdżalnią linową. Zieleniec inspirowany będzie twórczością Leonarda da Vinci oraz historią osiedla Gądów Mały. Połączy funkcję edukacyjną, rekreacyjną i wypoczynkową.
Teren zajmuje on powierzchnię 8810 m2 i położony jest w centrum osiedla na działce nr 5/400, pomiędzy ulicami Bulwar Dedala, Drzewieckiego i Bajana.
Planowany park w niedalekiej przyszłości stanie się idealnym miejscem dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W parku znajdą się plansze edukacyjne opisujące twórczość Leonarda da Vinci a także historię osiedla. Prace pielęgnacyjne na istniejącej roślinności, a także nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów stworzą poczucie ucieczki od wzroku przechodniów oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. W ciszy i spokoju będzie można wypocząć na planowanych wygodnych ławkach z oparciami wśród pachnących kwiatów lawendy oraz ziół, w cieniu wysokich drzew w oderwaniu od wielkomiejskiego zgiełku. Wrocław boryka się z problemem smogu, osiedle Gądów Mały jest białą plamą na mapie zieleni, dlatego posiadanie parku jest bardzo istotne dla mieszkańców całego miasta. W załączeniu mapka zieleni rejonu nr 12 na bazie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia. Projekt zgodny jest z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla, który przewiduje na całym obszarze zieleń rekreacyjną. Ponadto projekt jest spójny z założeniami aplikacji Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy.

Kontakt:
facebook.com/Park.Leonarda.da.Vinci
[email protected]

***Pełny opis projektu zawarty jest w załączniku***

Elementy projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej
Oczyszczenie terenu
Nasadzenia roślin
Montaż małej architektury
Montaż tyrolskiej zjeżdżalni linowej
Montaż stojaków na rowery

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 349

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 664
Papier 685

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 320
Mężczyźni 1 029

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.