Nr projektu. 210

Takie kwiatki na Psim Polu ❀ ❀ ❀ Zamieńmy rynek w przestrzeń pełną życia! ❀❀❀ [WBO. 2018]

Głosów: 93

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Lider projektu: Sandra Domańska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym w kwocie 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Donice oraz kwietniki na latarniach powinny wpisywać się w otaczający krajobraz. Ich kształt, wielkość oraz materiał, z jakiego będą wykonane będzie trzeba uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Koszt realizacji został oszacowany na 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Choć Psie Pole przeszło niedawno całkowitą metamorfozę, ryneczek jest wciąż mało przyjazny jako miejsce spotkań i wypoczynku. Przestrzeń pełna betonu zniechęca do siebie mieszkańców.
Elementem, który zmieniłby ryneczek w miejsce naprawdę atrakcyjne i nadał mu nową jakość jest ZIELEŃ.

Roślinność ma ogromne znaczenie w kształtowaniu i ożywianiu przestrzeni. Zieleń nie tylko urozmaici i uatrakcyjni małomiasteczkową zabudowę ryneczku, ale przede wszystkim sprawi, że miejsce to będzie dużo bardziej przyjemne i zachęcające do spędzania w nim wolnego czasu. Ponadto zieleń pomaga walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i z hałasem.
Kwiaty i drzewa, których tak tutaj brakuje, mogą nadać psiepolskiemu ryneczkowi niepowtarzalny charakter.

Projekt zakłada wprowadzenie do przestrzeni ryneczku takich elementów jak:
- kaskadowe konstrukcje kwietnikowe,
- wiszące kwietniki na latarniach ulicznych,
- ogromne donice na drzewa, krzewy i mniejszą roślinność.

Niedawna rewitalizacja Psiego Pola wprowadziła ograniczenie ruchu dla samochodów, a ul. B. Krzywoustego została strefą zamieszkania.
Niestety, przestrzeń została tak zaprojektowana, że oczekiwane zmiany nie mają szans na zaistnienie w praktyce. Piesi nie mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo, bo przepisy dotyczące prędkości, zakazu wjazdu oraz ustępowania pieszym pierwszeństwa są notorycznie łamane.
Dlatego ważnym elementem projektu będzie rozmieszczenie donic również w obrębie jezdni, wprowadzając tym samym dodatkowe elementy uspokojenia ruchu poprzez "esowanie" toru jazdy.

Elementy projektu

Kaskadowe konstrukcje kwietnikowe
Wiszące kaskadowe konstrukcje kwiatowe na lampy uliczne
Donice na roślinność
Drzewa i kwiaty

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

93

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 91
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 58
Mężczyźni 35

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.