Nr projektu. 207

Grabiszynek przyjazny dla pieszych [WBO. 2018]

Głosów: 416

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Lider projektu: Filip Romanowski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie:
- wybudowanie nowych chodników przy Rymarskiej i Racławickiej;
- ulepszenie wejścia do parku od ul. Tapicerskiej;
- wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Odkrywców i ul. O. Beyzyma - przy terenach zielonych.
Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem odcinków:
3 - ul. Lakiernicza - szerokość chodnika (1,5 m) nie pozwala na montaż słupków, przy zachowaniu obowiązkowej skrajni jezdni, słupki bardzo utrudniłyby lub wręcz uniemożliwiłyby korzystanie z chodnika pieszym Poszerzenie chodników wraz z montażem słupków wiąże z remontem chodników i przebudową ulicy. Koszty wówczas przekroczą 1 mln zł. i
4 - ul. Monterska - jezdnia ma minimalną szerokość (4,5 m), brak dostępnego pasa drogowego i możliwości poszerzenia chodnika.
Szacunkowy koszt projektu to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Chcę aby Grabiszynek był przyjazny dla pieszych:
1. wybudowanie nowych chodników przy Rymarskiej i Racławickiej;
2. ulepszenie wejścia do parku od ul. Tapicerskiej (aby było tak wygodne jak jest przy wejściu od ul. Heblarskiej / Ślusarskiej) - jest tu duży ruch pieszy i mogłoby być bezpieczniej (wyniesienie skrzyżowania) i przyjemniej (asfalt zamiast błota, latarnie);
3. wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Odkrywców i ul. O. Beyzyma - przy terenach zielonych (poprawa bezpieczeństwa oraz spowolnienie ruchu).

* mapy pochodzą z http://gis.um.wroc.pl

zdjęcia: http://sigma.ngo/WBO2018/

Elementy projektu

Nowy chodnik
Wyniesione przejście dla pieszych
Poszerzony chodnik
Nawierzchnia asfaltowa
Latarnie

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Grabiszynek, okolice Racławickiej, Rymarskiej, Tapicerskiej, Monterskiej, Heblarskiej, Odkrywców, O. Beyzyma, parku Grabiszyńskiego

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

416

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 401
Papier 15

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 212
Mężczyźni 204

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.