Nr projektu. 195

Park na Zielonym Wzgórzu część 2 [WBO. 2018]

Głosów: 1 101

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla przedmiotowego terenu jest już sporządzona koncepcja zagospodarowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Jednak kwota ta nie wystarczy na realizację całego zakresu. Konieczne etapowanie zadania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 195 i 218.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla przedmiotowego terenu jest już sporządzona koncepcja zagospodarowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Jednak kwota ta nie wystarczy na realizację całego zakresu. Konieczne etapowanie zadania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 195 i 218.

Uzasadnienie

Projekt obejmuje dalszy rozwój Parku przed Zielonym Wzgórzem: wytyczenie i zrobienie ścieżki spacerowej wokół Zielonego Wzgórza umożliwi spacery, siłownia w istniejącej części Parku umożliwi aktywną rekreację, natomiast należy się zastanowić co można zrobić w ramach budżetu na samym Zielonym Wzgórzu aby oddać Wzgórze mieszkańcom umożliwiając spacery i rekreację.

Elementy projektu

Ścieżka dookoła Zielonego Wzgórza
Siłownia na wolnym powietrzu w parku przed Zielonym Wzgórzem
Wstępne zagospodarowanie szczytu Zielonego Wzgórza

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 101

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 101
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 576
Mężczyźni 525

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.