Nr projektu. 181

Ul. Ruska dla pieszych (deptak pomiędzy pl. Solnym a ul. Kazimierza Wielkiego) [WBO. 2018]

Głosów: 2 266

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Robert Gacek

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak należy zapewnić wyjazd przez ul. Ruską w stronę ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Psie Budy oraz Rzeźniczej. Szacunkowy koszt realizacji został określony na 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak należy zapewnić wyjazd przez ul. Ruską w stronę ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Psie Budy oraz Rzeźniczej. Szacunkowy koszt realizacji został określony na 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Dlaczego?
Ul. Ruska między placem Solnym a ulica Kazimierza Wielkiego potrzebuje remontu. To trakt, który ma bardzo duży potencjał - łączy Rynek z węzłem przesiadkowym oraz popularną wśród mieszkańców, bogatą w liczne restauracje i kluby Dzielnicę Czterech Wyznań. Jest tu miejsce na kolejne atrakcyjne usługi w parterach budynków. Metamorfoza ulic Kuźniczej i Oławskiej może zostać powtórzona, z tym że tutaj sukces będzie jeszcze większy.

Co zakłada projekt?
Celem projektu jest remont ul. Ruskiej (odcinek od Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego), uwzględniający ogromne natężenie ruchu pieszego w tym rejonie - przekształcenie w trakt pieszy, dostępny dla rowerów, z dopuszczeniem spowolnionego ruchu aut między ulicą Rzeźniczą a Kazimierza Wielkiego (tzw. Woonerf). Na Ruskiej powinny się pojawić drzewa, ławki, mała architektura miejska oraz infrastruktura zachęcająca mieszkańców do swobodnego korzystania z tej przestrzeni, można też wyznaczyć sugerowany tor ruchu rowerów (np. innym odcieniem nawierzchni). Ulica powinna być przyjazna osobą z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami (likwidacja schodów, obniżenie krawężników, wyrównanie nawierzchni). Podczas modernizacji należy zastosować wyłącznie nawierzchnie przyjazne pieszym (na ul. Kuźniczej widać, że wrocławianie nie akceptują kostki łupanej).

Elementy projektu

Przekształcenie odcinka między placem Solnym a ul. Rzeźniczą w deptak
Przekształcenie odcinka między ul. Rzeźniczą a ul. Kazimierza Wielkiego w woonerf
Ławki, mała architektura miejsca
Drzewa, krzewy, rośliny
Likwidacja schodów, obniżenie krawężników, wyrównanie nawierzchni
Wyznaczenie sugerowanego toru ruchu rowerów
Jeśli starczy pieniędzy również wymiana oświetlenia

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: ulica Ruska pomiędzy placem Solnym a ulicą Kazimierza Wielkiego

Osiedle: Stare Miasto

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 266

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 445
Papier 821

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 274
Mężczyźni 992

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.