Nr projektu. 166

Stawy Leśnickie - rekreacja i wypoczynek da mieszkańców [WBO. 2018]

Głosów: 1 184

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak kwota 750 000 zł nie wystarczy na realizację całego zakresu. Inwestycja wymaga etapowania. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak kwota 750 000 zł nie wystarczy na realizację całego zakresu. Inwestycja wymaga etapowania. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Stawy Leśnickie są świetnym miejscem letniego wypoczynku dla mieszkańców Leśnicy i przyległych jej okolic. Obecnie teren ten jest bardzo zaniedbany.
Projekt ma na celu uporządkowanie terenu stawów oraz stworzenie tam miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
Zadania:
- wybudowanie dwóch kładek dla pieszych i rowerów - jednej nad rowem od strony ulicy Jajczarskiej oraz drugiej kładki łączącej obydwa stawy - kładki w kształcie półksiężyca, która umożliwiłaby swobodne przepływanie pod nią kajakiem,
- udrożnienie rowu odpływowego,
- budowa ścieżki dla pieszych oraz odświeżenie istniejących ścieżek pomiędzy stawami,
- wykonanie oświetlenia w wyznaczonych punktach,
- wyznaczenie drogi dojazdowej do stawów od strony ulicy Trzmielowickiej,
- wybudowanie pomostów dla wędkarzy,
- dostosowanie terenu nad stawem od strony ulicy Średzkiej w celu zorganizowania tam plaży,
- w celu stworzenia dogodnych "łowisk wędkarskich" dla osób niepełnosprawnych projekt przewiduje również wyznaczenie terenu na miejsca parkingowe (od strony ulicy Trzmielowickiej).

Elementy projektu

Uporządkowanie terenu + udrożnienie rowów
Budowa kładek
Ścieżki + oświetlenie
Ławki + kosze na śmieci
Budowa pomostów wędkarskich + wytyczenie miejsc parkingowych

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Stawy Leśnickie zlokalizowane są we wrocławskiej Leśnicy pomiędzy ulicami: Jajczarską, Serowarską, Trzmielowicką i Średzką.

Osiedle: Leśnica

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 184

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 816
Papier 368

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 688
Mężczyźni 496

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.