Nr projektu. 151

Utwardzenie terenu przed naszym Ogrodem ROD Marszowice we Wrocławiu przy ul. Wilkszyńskiej. (droga 336) [WBO. 2018]

Głosów: 60

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Lider projektu: anna pilarska pilarska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ jest niezgodny z mpzp, który przewiduje w tym miejscu w części drogę zbiorczą, a w części jest terenem działkowym.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 85, 151 i 157.

Uzasadnienie

Zwracaliśmy się w roku 2012 do Pana Prezydenta z prośbą między innymi w tej sprawie. Zostaliśmy skierowani do odpowiedniego Departamentu celem realizacji, Do chwili obecnej teren po pracach budowlanych (położenie sieci p.poż) jakie były wykonane nie został prawidłowo zrekultywowany. My jako osoby już starsze emeryci w większości - utrzymujemy ten teren w sposób nam możliwy do wykonania, ale bardzo byśmy prosili o pomoc w części materiałów i nadzoru budowlanego. W chwili obecnej po drugiej stronie ulicy powstała budowa domków jednorodzinnych i duża część logistyki odbywa się na terenie przed naszym Ogrodem.

Elementy projektu

ok. 500 tys. złotych

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Droga nr 336, Rodzinny Ogród Działkowy Marszowice, ul. Wilkszyńska 5/2 - Mapa Zasadnicza ZKK17.TM.6642, Obręb Marszowic, Nr sekcji 6.150.11.17.3.3 6.150.11.16.4.2 6.150.11.17.3.1 6.150.11.17.3.2 6.150.11.16.2.3 6.150.11.16.2.4 6.150.11.17.1.3 6.150.11.17.1.4 6.150.11.16.2.1 6.150.11.16.2.2 6.150.11.17.1.1 – dotyczy „Utwardzenia terenu”. 7/3 lub 6/2 - Mapa Zasadnicza ZKK17.TM.6642, jw. – dotyczy „Placu zabaw”.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

60

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 49
Papier 11

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 41
Mężczyźni 19

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.