Nr projektu. 146

Pielęgnacja starszych drzew na terenach zieleni przyulicznej na skwerach i w parkach na osiedlach Biskupin, Dąbie, Bartoszowice, Sępolno, Zacisze, Zalesie, Szczytniki [WBO. 2018]

Głosów: 335

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacje zostaną ustalone z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacje zostaną ustalone z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Na osiedlach Biskupin, Dąbie, Bartoszowice, Sępolno, Zacisze, Zalesie, Szczytniki występuje dużo starszych drzew, które stanowią dużą wartość przyrodniczą i historyczną. Na części drzew występuje posusz w koronie oraz stanowiska jemioły. Należy dołożyć wszelkie starania aby zachować istniejący drzewostan poprzez poprawienie jego stanu sanitarnego.

Elementy projektu

Wykonanie pielęgnacji starszych drzew polegającej na usunięciu posuszu oraz gniazd jemioły
W miarę potrzeby wykonanie ekspertyz dendrologicznych poszczególnych drzew
Realizacja specjalistycznych pielęgnacji drzew szczególnie cennych (np. założenie wiązań)

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

335

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 332
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 211
Mężczyźni 124

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.