Nr projektu. 136

Zielone Płuca Popowic [WBO. 2018]

Głosów: 1 025

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Sławomir Ślepak
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie ustawienia ławek, koszy na śmieci oraz wykonania nasadzeń. W zakresie budowy placu do gry w boule na wskazanym terenie należy wkomponować go w ciąg alejek. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie ustawienia ławek, koszy na śmieci oraz wykonania nasadzeń. W zakresie budowy placu do gry w boule na wskazanym terenie należy wkomponować go w ciąg alejek. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Prezentowana koncepcja przewiduje:
- posadzenie na Polanie 150 wyrośniętych drzew w celu szybkiego zazielenienie się okolicy bez zmiany ogólnego wyglądu terenu, nasadzenia mają odbyć się wokół polany. Celem nie jest zalesianie samej polany, tracąc miejsce do wypoczynku/rekreacji lecz uzyskanie zacienienia głównej alei wokół polany oraz znajdujących się tam ławek. Takie nasadzenie spowoduje, że teren polany będzie nadal dużym przestronnym zielonym miejscem.

- zamontowanie pięciu zintegrowanych stanowisk odpoczynku (na utwardzonym podłożu trzy wygodne ławki z oparciem ustawione w formie litery U, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery. Całość otoczona zostanie niskim żywopłotem.). Zintegrowany zestawy odpoczynku mający na celu spotykanie się większych grup mieszkańców, wspólnych rozmów co zaowocuje zacieśnianiem się stosunków międzysąsiedzkich w komfortowych warunkach. W założeniu usytuowane są one w zacienionych miejscach.

- boisko do buli o wymiarach 4 x 15 metrów wraz z czterema ławkami z oparciem i koszem na śmieci ma zapewnić przyjemniejszą grę.

Atrakcje te usytuowane będą w zacienionym miejscu dla komfortowego ich użytkowania.

Pragniemy, aby mieszkańcy Popowic żyli w zdrowszym i czystszym środowisku, pośród zieleni. Jeśli i Wam na tym zależy to proszę o głos na nasz projekt.

Elementy projektu

150 drzew
5 zintegrowanych stanowisk odpoczynku
Boisko do buli

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: projekt dotyczy całego terenu polany popowickiej

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 025

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 767
Papier 258

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 613
Mężczyźni 412

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.