Nr projektu. 127

Park Uśmiechu na Borku [WBO. 2018]

Głosów: 1 585

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Lider projektu: Dominika Krop-Andrzejczuk

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym w kwocie 750 000 zł. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania całego obszaru. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 127 i 630.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wtedy też okaże się czy nie jest konieczne etapowanie prac i czy zaplanowana kwota starczy na realizację pełnego zakresu.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 127 i 630. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Pomiędzy ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką znajduje się zaniedbany skwer ze starymi drzewami. To pozostałość ogrodu przylegającego do Domu Balowego Flora, który na początku XX w. znajdował się przy ul. Wolbromskiej. Jako grupa mieszkańców chcemy przywrócić blask temu zapomnianemu miejscu, tworząc modelowy park kieszonkowy – Park Uśmiechu na Borku. Chcemy stworzyć miejsce unikatowe – atrakcyjne zarówno dla dzieciaków, jak i seniorów; miejsce spacerów i relaksu – z naturalistyczną strefą zabaw.

Pomimo sąsiedztwa ruchliwych ulic, jest to miejsce świetnie odizolowane od hałasu komunikacyjnego, a dzięki obecności starego drzewostanu panuje tu niezwykły mikroklimat – skwer stanowi prawdziwą oazę zieleni w miejskiej zabudowie. Obecnie teren wciąż pozostaje bez wyposażenia – brak tam przede wszystkim oświetlenia, przez co po zmroku teren nie daje poczucia bezpieczeństwa, a także siedzisk, elementów do wypoczynku i rekreacji dla osób starszych i dzieci.

Proponujemy zagospodarowanie parku w oparciu o utworzenie kilku stref dla jego użytkowników: zabawy, relaksu, rekreacji i aktywności fizycznej, sąsiedzkiego miejsca spotkań.

Proponujemy montaż elementów edukacyjnych – np. tablic, słupków itp. w duchu edukacji przyrodniczej, montaż elementów małej architektury - stolików do gry w szachy, służących jako stoły do spotkań, prowadzenia zajęć z mieszkańcami, siedzisk, 1 - 2 hamaków na słupkach (bez ingerencji w drzewa), elementów oświetlenia dyskretnego, pozwalającego na korzystanie z terenu po zmroku w sezonie jesienno – zimowym, elementów zabaw w stylu naturalistycznym dla dzieci oraz elementów do ćwiczeń dla osób dorosłych, w miarę możliwości uformować niewielkie wzniesienie – urozmaicić ukształtowanie terenu (zimą wykorzystywane jako górkę saneczkową).
Kluczowym elementem projektu jest dobór materiałów naturalnych współgrających z charakterem tego terenu.

Elementy projektu

Oświetlenie terenu (dyskretne)
Remont ścieżek i budowa nowych alejek
Ławki, kosze na śmieci, hamaki na słupkach, stoliki do gry w szachy/spotkań mieszkańców
Podest z zadaszeniem dla mieszkańców
Nasadzenia roślin drzew, krzewów, bylin i pnączy
Elementów edukacyjnych i zabawowe w stylu naturalistycznym dla dzieci
Elementów do ćwiczeń dla osób dorosłych

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Skwer pomiędzy ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką - dz. nr 57, 52/7, AM-1, Obręb Borek

Osiedle: Borek

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 585

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 654
Papier 931

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 936
Mężczyźni 649

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.