Nr projektu. 105

Mokrzański Plac Zabaw Etap II [WBO. 2018]

Głosów: 602

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Dla wskazanego terenu jest już sporządzona dokumentacja projektowa w ramach WBO 2017, prace muszą być zatem kontynuacją tego, co już rozpoczęto. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji zadania.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Dla wskazanego terenu jest już sporządzona dokumentacja projektowa w ramach WBO 2017, prace muszą być zatem kontynuacją tego, co już rozpoczęto. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji zadania.

Uzasadnienie

Kontynuacja realizowanego w ramach WBO 2017 projektu nr 103 - Mokrzański Plac Zabaw, w którym zabrakło m.in. oświetlenia, które jest bardzo istotne w tej części osiedla.

W ramach nowego projektu chcielibyśmy zagospodarować drugą część działki, na której realizowany jest projekt nr 103 - wykonać ścieżkę wraz z montażem małej architektury - ławki, kosze na śmieci oraz drewniane zabawki i drewniane rzeźby dla dzieci.

Należy również uwzględnić pielęgnację zieleni i porządkowanie terenu oraz mały płotek - ogrodzenie placu od strony ulicy.

Elementy projektu

Oświetlenie
Ścieżka
Ławeczki
Zabawki drewniane dla dzieci (np. rzeźby, bujaki, zwierzęta)
Płotek

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Centrum osiedla, spokojne miejsce z dala od głównej ruchliwej ulicy.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

602

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 252
Papier 350

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 329
Mężczyźni 273

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.