Nr projektu. 103

Kwiaty na Rondzie i ulicy Powstańców - ogród miejski w centrum miasta [WBO. 2018]

Głosów: 364

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że dla całego ronda konieczne jest w pierwszej kolejności sporządzenie kompleksowej koncepcji zagospodarowania. W ramach 250 000 zł na wskazanym terenie jest możliwość wykonania dokumentacji projektowej oraz nasadzeń kwiatów. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 103 i 326.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że dla całego ronda konieczne jest w pierwszej kolejności sporządzenie kompleksowej koncepcji zagospodarowania. W ramach 250 000 zł na wskazanym terenie jest możliwość wykonania dokumentacji projektowej oraz nasadzeń kwiatów. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 86, 103, 326, 608 i 633.

Uzasadnienie

Od czasu, gdy przed Sky Tower zagospodarowano zieleń, tzn. posadzono krzaki róż, krzewy i trawy, mieszkańcy Powstańców Śląskich uświadomili sobie, jak estetycznie można zaprojektować krajobraz na pozostałych odcinkach tej niezwykle ważnej i reprezentatywnej dla miasta arterii. Projekt zakłada nasadzenie pięknych, kolorowych i pachnących roślin na ul. Powstańców Śląskich od skrzyżowania ze Sky Tower do Ronda Powstańców Śląskich. Nacisk położony byłby na nasadzenia zieleni niskiej, a zwłaszcza roślin kwitnących (kilka zdjęć poglądowych znajduje się w załączniku). Po realizacji projektu Rondo zmieni się w piękny, kwitnący ogród miejski, miejsce odpoczynku i estetycznej przyjemności.

Elementy projektu

Nasadzenia zieleni niskiej Rondo Powstańców i część ul. Powstańców

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

364

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 349
Papier 15

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 217
Mężczyźni 147

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.