Nr projektu. 1

Zieleń na Dworku – rewitalizacja Psiego Parku i alejki na Wandy [WBO. 2018]

Głosów: 310

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Lider projektu: Michał Kwiatkowski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak kwota 750 000 zł nie wystarczy na realizację całego zakresu. Inwestycja wymaga etapowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 1 i 486.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na kompleksową realizację zadania to 450 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 1 i 486.

Uzasadnienie

Zieleń w naszej okolicy winna służyć mieszkańcom! Projekt polega na rewitalizacji tzw. psiego parku przy ul. Sztabowej oraz dokończenia renowacji alei spacerowej na ul. Wandy.
Jeśli mowa o parku - w zeszłym roku udało nam się uzyskać świetny plac zabaw dla psów, teraz czas zrobić coś dla ludzi!Osią zmian będzie wykonanie dwóch ścieżek z prawdziwego zdarzenia w miejsce obecnych przedeptów (po przekątnej oraz wzdłuż ogrodzenia). Następnie zamontowane zostanie oświetlenie - w całym parku, również na części dla psów. Przy ścieżkach staną ławki wraz z koszami na śmieci. Całość uzupełnią nasadzenia krzewów oraz drzew.
W przypadku alejki na ul. Wandy - charakterystycznego elementu przedwojennej myśli urbanistycznej, naturalnego miejsca spotkań lokalnej społeczności –konieczna jest kontynuacja prac rewitalizacyjnych rozpoczętych dzięki staraniom tutejszej Rady Osiedla. Konieczne jest uzupełnienie nasadzeń drzew (w miejsce kilku powalonych w ostatnich latach przez wichury) oraz miejscowe uzupełnienie żywopłotów. Dodatkowo niezbędne jest zwiększenie liczby kubłów na śmieci.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie atrakcyjnych, a jednocześnie stosunkowo intymnych przestrzeni rekreacyjnych - miejsc spotkań i integracji lokalnej społeczności.

Elementy projektu

Odnowienie nawierzchni
Pielęgnacja żywopłotów
Uzupełnienie nasadzeń
Zwiększenie liczby koszy na śmieci
Oczyszczenie ścieżki z przerastającej roślinności

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: 1. Park usytuowany w kwadracie ulic Powstańców Śląskich, Sztabowa, Łączności i Pretficza (adres: Sztabowa 62-66) 2. Alejka spacerowa pomiędzy jezdniami ulicy Wandy

Osiedle: Powstańców Śląskich

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

310

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 296
Papier 14

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 180
Mężczyźni 130

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.