Nr projektu. 788

Plac zabaw dla najmłodszych na Gądowie Małym [WBO. 2016]

Głosów: 4 261

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Projekt zgłoszony na formularzu papierowym, skan wniosku znajduje się w załączniku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł.
Projekty o podobnym zakresie: 200 i 788. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Wskazana działka zlokalizowana jest pomiędzy uporządkowanymi terenami Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 261

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 516
Papier 2 745

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 415
Mężczyźni 1 846

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


25.01.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


21.11.2017

Per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. Zobaczcie jak powstaje kosmiczny plac zabaw na Gądowie.


18.09.2017

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania.


01.02.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił już projektanta. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na dokumentację projektową.