Nr projektu. 784

Park Maślicki - zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej [WBO. 2016]

Głosów: 936

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Królewieckiej. Projekt zgłoszony na formularzu papierowym, skan wniosku znajduje się w załączniku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Kwota przeznaczona na realizację przedmiotowej inwestycji przekracza maksymalną kwotę projektów WBO 2016.
Projekty o podobnym zakresie: 291 i 784.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Teren położony pomiędzy ulicą Królewiecką a linią kolejową relacji Wrocław - Głogów, począwszy od skrzyżowania ulicy Mrągowskiej z Królewiecką a kończy się na rzece Ługowinie (obręb Maślice, Pilczyce)

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

936

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 911
Papier 25

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 505
Mężczyźni 431

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

W lipcu odbył się spacer badawczy na terenie parku; Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił realizację dojścia do terenu parku.


08.05.2017

Ogłoszono przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert mija 16 maja.