Nr projektu. 7

Zielona Plaża nad Odrą [WBO. 2016]

Głosów: 1 891

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Obszar ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje m. innymi: przystanie, terenowe urządzenia sportowe, zieleń parkową, polany rekreacyjne.
Projekt dotyczy obszaru, którego zieleń jest zdewastowana, wymaga uporządkowania i zagospodarowania.
Dzielnica Dąbie- Biskupin jest dzielnicą mieszkaniową. Tereny nad Odrą są chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miejscem spacerowym oraz rekreacji i wypoczynku.
Projekt zakłada zwiększenie walorów rekreacyjnych tego terenu poprzez zagospodarowanie łąki nad zatoką Odry na „zieloną plażę”. Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji : plaży trawiastej i leżaków, ławek, wiat, placu zabaw, miejsca na piknik i grilla, ustawienie pojemników na odpady, uruchomienie wypożyczalni sprzętu pływającego
Obiekty będą ogólnodostępne, beneficjentami projektu będą:
- mieszkańcy dzielnicy, w szczególności uprawiający spacery i rekreację na rzeką,
- młodzież harcerska i niezrzeszona korzystająca z oferty HOW Stanica,
- osoby korzystające z wypożyczalni łodzi,


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Teren wskazany we wniosku nie należy do Gminy Wrocław, a jego zarządca - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - nie wyraża zgody na przekazanie go Gminie.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


06.11.2018

Dnia 5 listopada rozpoczęły się prace w terenie. Prace potrwają do końca roku.


31.08.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert 13 września 2018.