Nr projektu. 695

Przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ulicy Pilczyckiej i Hutniczej [WBO. 2016]

Głosów: 67

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 50 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Uzasadnienie

Projekt obejmuje wymalowanie przejazdu dla rowerów między drogą rowerową biegnącą po północnej stronie ulicy Pilczyckiej, a ulicą Hutniczą. Na realizacji projektu skorzystają rowerzyści, którzy jadą np. z Maślic i Kozanowa w kierunku ulicy Lotniczej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 50 000 zł. Z uwagi na to, że w ul. Hutniczej występuje ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Lotniczej proponuje się zastąpienie przejazdu dla rowerzystów wykształceniem wlotu na skrzyżowanie. Przekroczenie mogłoby odbywać się w kilku etapach z wykorzystaniem przestrzeni wyłączonej z ruchu w cieniu azylu dla pieszych. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Skrzyżowanie ul. Pilczyckiej i Hutniczej

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

67

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 65
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 23
Mężczyźni 44

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.