Nr projektu. 668

Rowerowa Zaporoska [WBO. 2016]

Głosów: 298

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada stworzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów na ulicy Zaporoskiej. Trasa powinna powstać w pasie zieleni, między jezdniami od Grabiszyńskiej do Ronda Powstańców Śląskich. Jeśli 750 000 zł nie wystarczy na budowę całej trasy, mogą być wykonane prace najbardziej istotne, wskazane przez oficera rowerowego w porozumieniu z liderem.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

298

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 292
Papier 6

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 141
Mężczyźni 157

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.