Nr projektu. 564

Rowerowe połączenie Dworca Głównego z pl. Społecznym [WBO. 2016]

Głosów: 3 099

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: 1-1000000 zł

Uzasadnienie

Budowa trasy rowerowej na ul. Dworcowej, która umożliwi wygodny dojazd z Dworca Głównego PKP w okolice Mostu Grunwaldzkiego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla zakresu na ul. Dworcowej od Piłsudskiego do Podwale. Kwota potrzebna na realizację inwestycji została oszacowana na 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Projekt trasy jest dość złożony w związku z czym na tym etapie bardzo trudno oszacować dokładna kwotę jej realizacji. Z tego powodu parkingi rowerowe dla szkół i osiedli powinny zostać wskazane po wyliczeniu kwoty niezbędnej na realizację trasy Kwota potrzebna na realizację zadania to 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 099

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 311
Papier 788

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 594
Mężczyźni 1 505

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.