Nr projektu. 518

„Jasne i bezpieczne przejście” - wykonanie oświetlenia alejki - drogi pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską [WBO. 2016]

Głosów: 1 167

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

1. Alejka łączy mieszkańców osiedla (ul. Grudziądzka, Krzywoustego, Czajkowskiego) z parafią Matki Bożej Miłosierdzia (około 6000 parafian).
2. To codzienna droga, jako przejście do miejsc użyteczności publicznej dla okolicznych mieszkańców (parafia, przychodnia, przystanki autobusowe, szkoły, sklepy).
3. To teren rekreacyjny i droga spacerowa: korzystają z niej osoby udające się do pobliskich ogródków działkowych, na rodzinne spacery z dziećmi oraz osoby spacerujące ze zwierzętami (również w porze wieczornej).
4. Droga jest wykorzystywana do realizacji cyklicznych parafialnych uroczystości: m.in. Droga Krzyżowa, w której biorą udział wszyscy parafianie.
W chwili obecnej niemożliwe jest w pełni wykorzystanie ww. terenu ze względu na to, iż: przejście przez alejkę jest bardzo utrudnione szczególnie po opadach deszczu/śniegu – wtedy na nieoświetlonej, grząskiej drodze istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypadku - potencjalni jej użytkownicy są zmuszeni do korzystania z okrężnej, alternatywnej , znacznie wydłużonej drogi wzdłuż ulic Brucknera i Krzywoustego o znacznie natężonym ruchu.
Długookresowe cele projektu:
1. Wzrost bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób starszych na co dzień korzystających z tej drogi.
2. Wzrost identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania i integracja około 3 tys. mieszkańców osiedla po obu stronach drogi.
3. Podniesienie standardu życia mieszkańców osiedla. Wzrost wykorzystania drogi jako ciągu komunikacyjnego łączącego 2 strony osiedla Grudziądzką\Krzywoustego z Kętrzyńską/Brucknera/Toruńską (przystanki MPK, sklepy, apteki, obiekty sportowe, szkoły, przychodnia zdrowia) .
4. Podniesienie funkcji rekreacyjnej drogi dla osób biegających , jeżdżących na rowerach, spacerujących (uprawiających Nordic Walking).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
16.03.2017
Planowany harmonogram prac (przedstawiony przez ZDiUM):

1. Wysłanie zapytań ofertowych - do końca marca 2017r.

2. Otwarcie ofert nadesłanych do ZDiUM: druga połowa kwietnia 2017r.

3. Wykonanie projektu - do końca 2017r. (ok. 8 miesięcy na opracowanie i uzgodnienie. Ze względu na złożoność inwestycji etap opracowywania dokumentacji oraz uzyskiwania uzgodnień może potrwać dłużej.)

4. Pozwolenie na budowę - I kwartał 2018

5. Wykonanie oświetlenia - do końca maja 2018

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji mogą pojawić się inne aspekty, które mogą wpłynąć na zmianę zaplanowanego harmonogramu.

Lokalizacja

Osiedla: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl): Kowale, AR_25,7; AR_24,118, AR_25,8, 25,10/4; 25,3; 25,9; 24,134

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 167

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 401
Papier 766

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 681
Mężczyźni 486

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

Konieczne było uzyskanie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i Biura Przyrody i Klimaty Zielonego Departamentu. Obecnie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa.