Nr projektu. 498

Jednolita droga rowerowa Krzywoustego [WBO. 2016]

Głosów: 147

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Obecna droga rowerowa przy ul. Krzywoustego poprzecinana jest licznymi wyjazdami z posesji, które nie posiadają oznakowania przejazdu drogi dla rowerów. Droga również "zanika" przy przystankach autobusowych, a jej nawierzchnia dodatkowo przerywana jest studzienkami. Całość sprawia że jest to niebezpieczny odcinek dla rowerzystów.

Wnoszę o utworzenie jednolitej drogi dla rowerów z nawierzchnią asfaltową, która w jasny sposób wskaże jej obszar przecinając wyjazdy z posesji, co w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo dla użytkowników, jak i pieszych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak nie ma możliwości utworzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów ze względu na brak wymaganych szerokości pasa drogowego. Pozytywnie zweryfikowano ujednolicenie drogi rowerowej na przecięciach drogi rowerowej i zjazdów do posesji przez usunięcie krawężnika i ułożenie nawierzchni bitumicznej na szerokości drogi rowerowej przechodzącej przez zjazd oraz wyniesienie wytypowanych skrzyżowań.
Akceptujemy wycenę lidera. Strefy ciągów pieszo – rowerowych przy przystankach autobusowych, ze względów na ograniczoną przestrzeń i duże natężenie ruchu pieszego, ze względów bezpieczeństwa, muszą pozostać wspólne bez rozróżniania nawierzchni. Szacunkowy koszt inwestycji został wyceniony na 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Bolesława Krzywoustego

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

147

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 145
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 73
Mężczyźni 74

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.