Nr projektu. 474

Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulic Balonowej, Horbaczewskiego i Orlińskiego wraz z budową brakujących przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. [WBO. 2016]

Głosów: 141

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Ruch rowerowy wzdłuż ulicy Balonowej i Horbaczewskiego każdego roku wzrasta - brak jest jednak komfortowego połączenia z ciągami rowerowymi wzdłuż ul.Na Ostatnim Groszu. Projekt zakłada wyznaczenie drogi rowerowej wzdłuż ul.Balonowej i ul.Horbaczewskiego. Przewiduje się remont najbardziej zniszczonych części chodnika, budowę wjazdów z uliczek osiedlowych oraz budowę przejazdów rowerowych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Proponuje się zmianę lokalizacji trasy rowerowej - powinna zostać zlokalizowana po stronie zabudowy czyli północnej stronie ul. Balonowej oraz po północno-zachodniej stronie ul. Horbaczewskiego. Sugerujemy budowę oddzielnej drogi dla rowerów. W przypadku budowy drogi dla rowerów po wnioskowanej stronie szerokość istniejących chodników waha się pomiędzy 2 a 3,5 m. Konieczna jest również budowa nowych dróg dla rowerów. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

141

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 140
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 68
Mężczyźni 73

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.