Nr projektu. 474

Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulic Balonowej, Horbaczewskiego i Orlińskiego wraz z budową brakujących przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. [WBO. 2016]

Głosów: 141

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Ruch rowerowy wzdłuż ulicy Balonowej i Horbaczewskiego każdego roku wzrasta - brak jest jednak komfortowego połączenia z ciągami rowerowymi wzdłuż ul.Na Ostatnim Groszu. Projekt zakłada wyznaczenie drogi rowerowej wzdłuż ul.Balonowej i ul.Horbaczewskiego. Przewiduje się remont najbardziej zniszczonych części chodnika, budowę wjazdów z uliczek osiedlowych oraz budowę przejazdów rowerowych.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Proponuje się zmianę lokalizacji trasy rowerowej - powinna zostać zlokalizowana po stronie zabudowy czyli północnej stronie ul. Balonowej oraz po północno-zachodniej stronie ul. Horbaczewskiego. Sugerujemy budowę oddzielnej drogi dla rowerów. W przypadku budowy drogi dla rowerów po wnioskowanej stronie szerokość istniejących chodników waha się pomiędzy 2 a 3,5 m. Konieczna jest również budowa nowych dróg dla rowerów. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.