Nr projektu. 435

Zachodnie Centrum Sportu - kompleks boisk do piłki nożnej I etap [WBO. 2016]

Głosów: 183

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Realizacja z listy rezerwowej

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Pierwszy etap budowy boisk skierowany w celu rozwoju istniejących obiektów sportowych we Wrocławiu. Dzięki budowie boisk na osiedlu Jerzmanowo udało by się rozszerzyć bazę obiektów sportowych w zachodniej części Wrocławia oraz zmniejszyć obłożenie na dotychczasowych boisk. Dla społeczności lokalnej ten projekt jest bardzo ważny ze względu na brak atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu na terenie osiedli Jerzmanowo-Osiniec-Jarnołtów- Strachwice Beneficjent : Klub Sportowy "Błękitni Jerzmanowo"oraz mieszkańcy osiedli.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Ze względu na wysokie koszty utrzymania, w ramach WBO można zrealizować tylko rekultywację płyty boiska, wyłączając pozostały zakres wskazany przez lidera.
Szacunkowe koszty:
- dokumentacja projektowa– ok. 30.000 zł
- badania archeologiczne – ok. 20.000 zł
- nawierzchnia trawa naturalna dwóch boisk: ok. 370.000 zł
Koszt wykonania całości: ok. 420.000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

183

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 95
Papier 88

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 80
Mężczyźni 103

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


28.06.2019

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


06.02.2019

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania w trybie "projektuj i buduj".


19.12.2018

Po raz drugi ogłoszono przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty można składać do 8.01 2019.


11.12.2018

Zarząd Inwestycji Miejskich przygotowuje dokumenty do ogłoszenia II postępowania przetargowego. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.


24.08.2018

Ogłoszony został przetarg na dokumentację projektową i roboty budowlane. Oferty można składać do 10.09


29.08.2017

Zawarliśmy dzisiaj umowę na przygotowanie koncepcji projektowej dla zadania „Zachodnie Centrum Sportu - Kompleks do piłki noznej - etap I” - projekt nr 435 Na jej podstawie będziemy mogli w trybie projektuj i buduj zlecić realizację zadania.