Nr projektu. 381

Kolorowy plac zabaw– zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 96 ul. Krakowska 2 poprzez budowę placu zabaw dla dzieci [WBO. 2016]

Głosów: 349

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 96 położony jest na rozległej działce, otoczonej drzewami, krzewami, zielenią. Jest to idealne miejsce, w którym uczniowie szkoły i pozostali mieszkańcy okolicy mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać czas organizując zabawy i relaks. Brakuje tu jednak ławek, huśtawek, piaskownicy czy jakiegokolwiek innego sprzętu do zabaw.
Celem zgłaszanego projektu jest zagospodarowanie części terenu wokół szkoły poprzez budowę bezpiecznego i atrakcyjnego placu zabaw dla dzieci (w wieku od 4 do 10 lat) oraz miejsca odpoczynku dla całych rodzin. Działanie to z pewnością poprawiłoby jakość życia mieszkańców dzielnicy i umożliwiło integrację społeczności lokalnej. Dzieci zyskałyby miejsce do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a dzięki temu podnosiłyby sprawność ruchową oraz uczyły zasad zdrowego trybu życia. Dzieci będą miały też możliwość nawiązywania relacji z rówieśnikami ucząc się współpracy i doskonaląc kompetencje społeczne.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Skrzyżowanie ulic Krakowska i Na Niskich Łąkach na wysokości McDonalds

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

349

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 185
Papier 164

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 213
Mężczyźni 136

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


17.05.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


31.01.2017

Zlecono wykonanie dok. projektowej.