Nr projektu. 325

Park Tarnogajski ul. Bogedaina - etap 2 - wyposażenie [WBO. 2016]

Głosów: 1 123

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

W zeszłym roku udało nam się doprowadzić do uprzątnięcia terenu po byłym niemieckim Cmentarzu św. Bernardyna przy ulicy Bogedaina. W tym miejscu powstał Park Tarnogajski. Jest to pierwszy park na terenie całego osiedla, które w ostatnich latach intensywnie się rozrasta (inw. Lokum, Innova, Moderno, Oaza, Jesionowa, Zaułek Piękna, Punkt Piękna, Belleville). Duży wzrost liczby mieszkańców osiedla nie idzie w parze ze zwiększeniem nakładów finansowych miasta na przestrzeń publiczną Tarnogaju.

Jak każdy park miejski, Park Tarnogajski ma to być publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne.

Z pierwszej puli środków udało nam się park oczyścić ze śmieci, zadbać o drzewa i odtworzyć ścieżki. W tym roku chcielibyśmy go oświetlić (wzdłuż głównych ścieżek) oraz wyposażyć w małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) a także odgrodzić płotem od linii klejowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy płotu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym, ale kwota potrzebna na realizację zadania jest szacowana na 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Tarnogaj, AR_6, 1/5

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


19.04.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


16.02.2018

#WBO Lekka zima sprzyja pracom. Park Tarnogajski coraz bliżej (foto M. Maciaszek)


18.01.2018

Prace postępują. Wytyczane są ścieżki spacerowe.


23.10.2017

Zmienia się termin zakończenia budowy (sygnalizowane przez jednego z zainteresowanych oferentów kłopoty z dostawą małej architektury i elementów oświelenia w bieżącym roku). Zarząd Zieleni Miejskiej wskazał nowy termin zakończenia prac do 30 kwietnia 2018 r. Przetarg odbędzie się 26.10.2017 r. o godzinie 10:00.


10.10.2017

Ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę zadania. Otwarcie ofert 24 października.


01.02.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił już projektanta. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na dokumentację projektową.