Nr projektu. 325

Park Tarnogajski ul. Bogedaina - etap 2 - wyposażenie [WBO. 2016]

Głosów: 1 123

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

W zeszłym roku udało nam się doprowadzić do uprzątnięcia terenu po byłym niemieckim Cmentarzu św. Bernardyna przy ulicy Bogedaina. W tym miejscu powstał Park Tarnogajski. Jest to pierwszy park na terenie całego osiedla, które w ostatnich latach intensywnie się rozrasta (inw. Lokum, Innova, Moderno, Oaza, Jesionowa, Zaułek Piękna, Punkt Piękna, Belleville). Duży wzrost liczby mieszkańców osiedla nie idzie w parze ze zwiększeniem nakładów finansowych miasta na przestrzeń publiczną Tarnogaju.

Jak każdy park miejski, Park Tarnogajski ma to być publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne.

Z pierwszej puli środków udało nam się park oczyścić ze śmieci, zadbać o drzewa i odtworzyć ścieżki. W tym roku chcielibyśmy go oświetlić (wzdłuż głównych ścieżek) oraz wyposażyć w małą architekturę (kosze na śmieci, ławki) a także odgrodzić płotem od linii klejowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy płotu. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym, ale kwota potrzebna na realizację zadania jest szacowana na 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Tarnogaj, AR_6, 1/5

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 123

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 057
Papier 66

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 580
Mężczyźni 543

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


19.04.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


16.02.2018

#WBO Lekka zima sprzyja pracom. Park Tarnogajski coraz bliżej (foto M. Maciaszek)


18.01.2018

Prace postępują. Wytyczane są ścieżki spacerowe.


23.10.2017

Zmienia się termin zakończenia budowy (sygnalizowane przez jednego z zainteresowanych oferentów kłopoty z dostawą małej architektury i elementów oświelenia w bieżącym roku). Zarząd Zieleni Miejskiej wskazał nowy termin zakończenia prac do 30 kwietnia 2018 r. Przetarg odbędzie się 26.10.2017 r. o godzinie 10:00.


10.10.2017

Ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę zadania. Otwarcie ofert 24 października.


01.02.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej wyłonił już projektanta. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na dokumentację projektową.