Nr projektu. 29

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu od wiaduktu kolejowego przy stacji ORLEN do Hotelu Vega [WBO. 2016]

Głosów: 608

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Uzasadnienie

Przebudowa ścieżki rowerowej doskonale wpisuje się w politykę rowerową miasta. Obecnie rowerzyści bardzo często poruszają się przez teren stacji benzynowej co rodzi niebezpieczeństwo wypadku. Ścieżka rowerowa miałaby poprowadzić za stacją benzynową (przy sklepie Hutmet). Nawierzchnia obecnego chodnika i ścieżki rowerowej nie jest w najlepszym stanie i nie zapewnia komfortowej jazdy (liczne ubytki, wystające korzenie drzew, wiekowe płyty chodnikowe). W związku z planami połączenia już istniejących ścieżek rowerowych przy ul. Grabiszyńskiej uważam, że jest to doskonały pomysł.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Z uwagi na fakt, że część działek wskazanych we wniosku nie stanowi własności Gminy Wrocław, należy poprowadzić ścieżki wyłączając z projektu te działki. Do decyzji lidera pozostaje kwota i zakres projektu:
a) odcinek od wschodu do stacji paliw - koszt 250 000 zł
b) cała długość odcinka wraz z wymianą nawierzchni - 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Z uwagi na fakt, że część działek wskazanych we wniosku nie stanowi własności Gminy Wrocław w zakres projektu wchodzi
odcinek od wschodu do stacji paliw. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

608

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 596
Papier 12

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 307
Mężczyźni 301

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.