Nr projektu. 26

Remont autobusu zabytkowego Fredruś [WBO. 2016]

Głosów: 1 924

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 430 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: 1-1000000 zł

Uzasadnienie

Autobus kabriolet Jelcz MEX - Fredruś jest wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Został on przekazany miastu w roku 1974 podczas Dni Wrocławia. Od tego czasu stał się symbolem miasta wożącym turystów i mieszkańców.
Nazwa "Fredruś" została mu nadana na cześć Aleksandra Fredry. Jednak autobus od 2009 roku jest unieruchomiony i długotrwały postój na odkrytym powietrzu bardzo nadszarpnęła jego stan techniczny i teraz aby go przywrócić do ruchu konieczne są duże nakłady finansowe. Ponieważ konieczna jest kompletna odbudowa nadwozia, regeneracja detali i układu jezdnego pojazdu włącznie z silnikiem.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom, turystom i gościom zwiedzanie naszego miasta w ciekawy sposób i należy nadmienić, że ten autobus uświetniał wszystkie parady i święta Wrocławia. Wyremontujmy Fredrusia i przywróćmy go mieszkańcom.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:


Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 430 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 924

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 845
Papier 79

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 967
Mężczyźni 957

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.