Nr projektu. 237

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Mińskiej [WBO. 2016]

Głosów: 214

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Proponowany odcinek stanowi przedłużenie istniejącej ddr i zapewni bezpieczniejszą komunikację na osiedlu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że budowa ścieżki będzie wymagała likwidacji wykonanych nasadzeń zieleni wzdłuż chodnika. Kwota potrzebna na realizację projektu to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

214

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 211
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 106
Mężczyźni 108

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


15.05.2018

Ogłoszony został przetarg na realizację zadania.Oferty można składać do 28 maja br.


18.05.2017

Podpisaliśmy umowę z Projektantem na sporządzenie dokumentacji.