Nr projektu. 235

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej [WBO. 2016]

Głosów: 209

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej połączy centrum osiedla Nowy Dwór z infrastrukturą rowerową przy ul. Strzegomskiej i Klecińskiej umożliwiając w ten sposób bezpieczny dojazd do centrum miasta.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Na wnioskowanym odcinku proponujemy dwukierunkową drogę dla rowerów po stronie numerów nieparzystych. Od nr 21 do 35 będzie prowadzić wspólnie z chodnikiem. Na dalszym odcinku do skrzyżowania z ulicą Chociebuską konieczne będzie wybudowanie nowej drogi rowerowej. We wniosku należy uwzględnić zakres związany z przebudową sygnalizacji na skrzyżowaniach ul. Nowodworskiej z ul. Chociebuską i Strzegomską, związanej z wydzielonym ruchem rowerowym (śluzy i dodatkowe sygnalizatory, zmiana oprogramowania), remontem części wspólnych nawierzchni, obniżaniem krawężników. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: ul. Nowodworska pomiędzy ul. Gubińską, a Strzegomską

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

209

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 208
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 100
Mężczyźni 109

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.