Nr projektu. 235

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej [WBO. 2016]

Głosów: 209

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej połączy centrum osiedla Nowy Dwór z infrastrukturą rowerową przy ul. Strzegomskiej i Klecińskiej umożliwiając w ten sposób bezpieczny dojazd do centrum miasta.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Na wnioskowanym odcinku proponujemy dwukierunkową drogę dla rowerów po stronie numerów nieparzystych. Od nr 21 do 35 będzie prowadzić wspólnie z chodnikiem. Na dalszym odcinku do skrzyżowania z ulicą Chociebuską konieczne będzie wybudowanie nowej drogi rowerowej. We wniosku należy uwzględnić zakres związany z przebudową sygnalizacji na skrzyżowaniach ul. Nowodworskiej z ul. Chociebuską i Strzegomską, związanej z wydzielonym ruchem rowerowym (śluzy i dodatkowe sygnalizatory, zmiana oprogramowania), remontem części wspólnych nawierzchni, obniżaniem krawężników. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: ul. Nowodworska pomiędzy ul. Gubińską, a Strzegomską

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.