Nr projektu. 212

Sportowo na Chopina [WBO. 2016]

Głosów: 1 299

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Głównym powodem do złożenia projektu w ramach WBO 2016 jest w dalszym ciągu chęć popularyzacji sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, wśród okolicznych mieszkańców, rodziców, młodzieży i dzieci. Na osiedlu Zalesie brakuje ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną. Jego powstanie będzie uzupełnieniem promocji aktywnego i zdrowego trybu życia. Chcemy aby społeczeństwo lokalne uległo temu stylowi , przez sport wyznaczało sobie cele w życiu i posiadało motywację do jego uprawiania. Przy Szkole Podstawowej nr 36 istnieje możliwość wykonania boiska ze sztucznej trawy na podbudowie istniejącego asfaltowego. Wykorzystując tą technologię znacznie obniżamy koszty. Gra w "nogę" jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie. Dzieci grając w nią uczą się zdrowej rywalizacji i zgrania w zespole. Dlatego uważamy, że należy stworzyć im taką możliwość. Od wiosny do jesieni przebywa na terenie posesji szkoły bardzo dużo dorosłej już młodzieży. Często są to absolwenci szkoły. Dajmy więc im alternatywę do spędzania czasu aktywnie, bo tak jest najkorzystniej dla wszystkich. Uatrakcyjnienie terenu przyszkolnego wprowadzi nową jakość w zakresie spędzania wolnego czasu oraz ukształtuje u dzieci i okolicznych mieszkańców odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości terenu, a tym samym do wzbogacenia oferty rejonu Zalesia.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Z uwagi na istniejące drzewo - dąb szypułkowy o walorach pomnikowych, którego korzenie penetrują teren pod płytą boiska na długości ok. 9 m, w proponowanej przez Pana/Panią we wniosku lokalizacji (w miejscu boiska asfaltowego), istnieje możliwość budowy boiska o wymiarach 22x32 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, na podbudowie z istniejącego asfaltu. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: REJON 3- ZACISZE, ZALESIE, SZCZYTNIKI TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 WE WROCŁAWIU NR. GEODEZYJNY DZIAŁKI: DZ. NR 2 AM 4 OBRĘB ZALESIE

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 299

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 609
Papier 690

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 705
Mężczyźni 594

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.12.2017

Projekt zrealizowany


29.06.2017

Ogłosiliśmy dzisiaj przetarg na realizacje robót budowlanych. Termin otwarcia ofert - 17.07.2017.


08.02.2017

Zawarliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.


31.01.2017

Wysłaliśmy zapytania ofertowe na realizację zadanie. Składanie ofert jest do 03.02.2017