Nr projektu. 170

Wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na wlotach podporządkowanych ulic (Warmińska, Mrągowska) do ulicy Królewieckiej [WBO. 2016]

Głosów: 256

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Królewieckiej, na wlotach ulic podporządkowanych ( Warmińska, Mrągowska).

Przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych zostaną wyniesione o około 12cm. Zachowana zostanie ciągłość nawierzchni - droga rowerowa(masa bitumiczna), przejście dla pieszych (kostka brukowa).

Droga rowerowa w ciągu ulicy Królewieckiej to bardzo ważny rowerowy łącznik Maślic, Stabłowic i Pracz Odrzańskich z centrum miasta.
Na wlotach ulic podporządkowanych (Warmińska, Mrągowska), codziennie dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa przejazdu.
Wyniesione przejścia i przejazdy rowerowe przez te ulice poprawią bezpieczeństwo i pieszych i rowerzystów.

Modelowym przykładem takiego rozwiązania jest wyniesione 2015 roku, przejście/przejazd rowerowy na ul, Młodych Techników/Legnicka

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

256

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 255
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 136
Mężczyźni 120

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.