Nr projektu. 112

Przyłączamy Brochów do Wrocławia – ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Gazowej, Karwińskiej i Mościckiego [WBO. 2016]

Głosów: 966

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa wygody i bezpieczeństwa w ciągu ulic Mościckiego, Gazowej i Karwińskiej. W tej chwili na w/w ulicach brak jest poboczy i chodników, wąskie jezdnie utrudniają wyprzedzanie rowerzystów, a na samym skrzyżowaniu często dochodzi do stłuczek. Projekt zakłada budowę jednokierunkowych dróg dla rowerów w ciągu ulicy Mościckiego od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicami Karwińską i Gazową. Na wyżej wymienionym skrzyżowaniu małe rondo z ruchem rowerowym na zasadach ogólnych (uspokojenie ruchu). W ciągu ulicy Karwińskiej oraz Gazowej wyznaczenie jednokierunkowej drogi dla rowerów prowadzącej "pod górę" (od zatoki autobusowej w ciągu Gazowej oraz od zjazdu do Karwińskiej 11 w ciągu Karwińskiej). Na projekcie zyskują zarówno piesi i rowerzyści dostaną bezpieczna drogę, jak i kierowcy którzy unikną wielu ryzykownych sytuacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został wstępnie zweryfikowany pozytywnie, ale ostateczny wynik weryfikacji będzie znany po dokładnej analizie przeprowadzonej przez Oficera Rowerowego podczas wizji lokalnej. Analiza zostanie zakończona do 13 czerwca 2016 r. Koszt inwestycji szacowany jest na 750 000 zł.
Projekty o podobnym zakresie: 112 i 755. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

966

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 961
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 521
Mężczyźni 445

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.