Nr projektu 749

Nowe oblicze terenu wokół przedszkola nr 96 „ Pod Wesołym Słonkiem” [WBO 2015]

Głosów: 4 477

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 120 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Projekt obejmuje wymianę ogrodzenia w celu zamontowania tablic i elementów edukacyjnych po zewnętrznej stronie ogrodzenia.
Części edukacyjne będą składać się z:
-tablic do rysowania kredą,
-tablic kółko i krzyżyk
-tablic typu puzzle
-tablice z rymowankami, wyliczankami, krótkimi wierszykami np. Jana Brzechwy, itp.
Dzięki nowemu „edukacyjnemu” ogrodzeniu poprawi się estetyka osiedla a najmłodsi mieszkańcy dzielnicy będą mieli możliwość do różnorakiej aktywności i kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy edukacyjnego ogrodzenia. Kwota potrzebna na realizację projektu to 120.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Lokalizacja szczegółowa: Przedszkole nr 96 " Pod Wesołym Słonkiem" Aleja Pracy 29a 53-231 Wrocław Nr 4/3, AM 24, obręb Grabiszyn

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 477

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 4 175
Papier 302

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 589
Mężczyźni 1 888

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.