Nr projektu 699

Wydzielenie drogi dla rowerów z ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Warciańską i Kosmonautów [WBO 2015]

Głosów: 931

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Projekt obejmuje dobudowanie brakującego ciągu od ulicy Warciańskiej do przejazdu kolejowego oraz wydzielenie chodnika oraz drogi dla rowerów na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Kosmonautów. Uzasadnieniem jest przerwa w DDR składająca się z ziemi, płyt betonowych i starego asfaltu (pod wiaduktem AOW) oraz dalsza część (stara ulica Warciańska) ze starego, chropowatego asfaltu. Dodatkowo zieleń jest uporządkowana wyłącznie w sąsiedztwie ulicy Kosmonautów, a na pozostałej części działki trawnik wchodzi w nawierzchnię. Beneficjentem są wszyscy rowerzyści jadący m. in. z Leśnicy i Stabłowic w kierunku centrum (i w drugą stronę). Jest to szybsza, ale jak widać mniej wygodna, alternatywa dla przejazdu przez węzeł tramwajowo-kolejowy.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. , Żerniki

Lokalizacja szczegółowa: Żerniki, AR_4, 2; Pilczyce, AR_18, 35; Pilczyce, AR_18, 103/1 (trudno określić, ponieważ część jest zasłonięta przez estakadę AOW)

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

931

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 294
Papier 637

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 540
Mężczyźni 391

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


21.11.2016

Projekt zrealizowano.