Nr projektu 616

PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH W PARKU GRABISZYŃSKIM. [WBO 2015]

Głosów: 5 513

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Potrzeba powstania placu zabaw dla najmłodszych w Parku Grabiszyńskim była już wielokrotnie artykułowana przez mieszkańców osiedla i nie ulega kwestii. Lokalizacja obiektu przewidziana jest w najlepszym z możliwych miejsc – w sąsiedztwie istniejących już osiedli o gęstej, wielorodzinnej zabudowie oraz w pobliżu najbardziej dynamicznie rozwijających się nowych osiedli. Lokalizacja została pozytywnie zweryfikowana przez MKZ i ZZM. W pobliżu górki Mała Sobótka, na ogrodzonym terenie z piaszczystą nawierzchnią zaplanowane są podstawowe, ale atrakcyjne urządzenia do zabawy na świeżym powietrzu: huśtawki, bujaki, piaskownica, zestawy do wspinaczek. Użytkownikami placu będą przede wszystkim dzieci z osiedli Gabiszyn-Grabiszynek, Borek, Krzyki-Partynice, Oporów oraz szerokie rzesze mieszkańców przybywających do Parku Grabiszyńskiego spoza najbliższych okolic. W pobliżu obiektu znajdują się trzy szkoły oraz kilka przedszkoli, które także staną się beneficjentami placu zabaw. Projekt cieszy się poparciem Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Projekt podobny do nr 617. Inny próg kwotowy i zakres projektu.

Lokalizacja

Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Lokalizacja szczegółowa: Dz. 6/9 am-37 , Dz. 6/8 am-37, W pobliżu Małej Sobótki, między ul. Stolarską i Racławicką

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

5 513

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 365
Papier 2 148

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 162
Mężczyźni 2 351

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


24.11.2016

W kolejnej edycji WBO ten plac zabaw uzupełniony będzie o wybrane wcześniej elementy. W lipcu odbyło się spotkanie dotyczące tego projektu z projektantem, liderem projektu i przedstawicielem Zarządu Zieleni Miejskiej .Lider podczas spotkania zatwierdził taki zakres projektu, jaki został zrealizowany. W całkowitym zakresie przewidziane urządzenia zabawowe obejmowały: statek magellana, zestaw zabawowy diamentowa kolekcja (które realizowane będą w II etapie inwestycji), huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, piaskownica, 2 sprężynowce (I etap inwestycji, który został zakończony).


18.11.2016

Projekt zrealizowano.