Nr projektu 577

Uporządkowanie terenu przy Krzyżu, u zbiegu ulic Jeleniogórskiej, Stabłowickiej i Starogajowej. [WBO 2015]

Głosów: 145

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Uzasadnienie

Opis projektu: Odsunięcie Krzyża od jezdni, tak aby można było się przy nim modlić (bliżej środka wysepki), odnowienie Krzyża, utwardzenie części terenu (kostka brukowa), montaż 2-3 ławek, montaż reflektora delikatnie oświetlającego Krzyż, urządzenie zieleni na całej wysepce (trawy ozdobne, zieleń niska itp.).
Uzasadnienie potrzeby realizacji: Teren jest urządzony w sposób przypadkowy i nieestetyczny. Nie odpowiada to powadze symbolu Krzyża, ani randze skrzyżowania.
Beneficjenci: parafianie Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła, bezpośredni sąsiedzi nieruchomości i wszyscy przejeżdżający przez to skrzyżowanie.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt zweryfikowany pozytywnie, koszty szacowane sa na 100.000 PLN

Lokalizacja

Osiedla Leśnica

Lokalizacja szczegółowa: dz. nr 1/1 i 24, AM-24, obr Stabłowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

145

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 145
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 80
Mężczyźni 65

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.