Nr projektu 478

Nowodworska Strefa Integracji- miejsce spotkań bez barier [WBO 2015]

Głosów: 8 342

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: od 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Pragnę stworzyć przestrzeń wspólnej zabawy, wspólnej rekreacji i wspólnej aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców Nowego Dworu. Miejsce w pełni dostępne również dla osób niepełnosprawnych - Nowodworską Strefę Integracji, gdzie w tym samym czasie będą mogły przebywać osoby pełnosprawne oraz te, które tej pełnej sprawności nie mają. Z przestrzeni tej będą mogli korzystać :
- mieszkańcy Nowego Dworu- całe rodziny wraz z dziećmi, osoby starsze, osoby niepełnosprawne;
- uczniowie pobliskich szkół, a wśród nich wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu, w którego ramach działają:
● Gimnazjum Integracyjne nr 54,
● Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX,
● Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi.
Proponuję:
1. Zewnętrzną siłownię, w której znajdą się sprzęty przeznaczone zarówno dla osób na wózkach inwalidzkich jak i typowe urządzenia poprawiające kondycję fizyczną.
2. Boisko do piłki nożnej (i koszykowej) z podłożem z wysokiej jakości tartanu, aby mogły się na nim bez problemu poruszać wszyscy zawodnicy - w pełni zdrowi jak i Ci poruszający się na wózkach inwalidzkich.
3. Boisko do piłki siatkowej.
4. Bieżnię z tartanu - 2 poszerzone tory, aby mogły jechać obok siebie dwa wózki inwalidzkie..
5. Skocznię w dal.
6. Podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący z terenów zielonych do sali gimnastycznej i odwrotnie

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 1.100.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Nowy Dwór

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław, ul. Nowodworska 70-82, 026401_1.0039.AR_9.9/1 Jednostka ewidencyjna: 026401-1, M. Wrocław Obręb: 0039 – Nowy Dwór Arkusz mapy: 9 Nr działki geodezyjnej: 9/1

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

8 342

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 161
Papier 5 181

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 5 026
Mężczyźni 3 316

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


27.09.2017

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku