Nr projektu 469

Renowacja muszli koncertowej oraz widowni na osiedlu Sępolno. [WBO 2015]

Głosów: 1 965

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Muszla koncertowa wymaga renowacji. Na chwilę obecną koszty takiego przedsięwzięcia nie będą wielkie, a pozwolą cieszyć się z tego obiektu przez wiele kolejnych lat. Z muszli koncertowej najczęściej korzystają dzieci, które bawią się na niej i oswajają się ze sceną. Muszla jest także wykorzystywana podczas festynów osiedlowych, które integrują lokalną społeczność. Niestety deski, z których składa się scena są już zniszczone. Nie inaczej jest z metalową konstrukcją muszli koncertowej, (schodzi z niej farba i cała konstrukcja rdzewieje).
Odnowienie obiektu przydałby się całemu osiedlu, zwłaszcza, że w 2016 roku Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Lokalizacja szczegółowa: KOSYNIERÓW GDYŃSKICH działka: 026401_1.0006.AR_3.204 SKWER POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 965

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 962
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 081
Mężczyźni 884

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.