Nr projektu 428

Zielony Tarnogaj - Park przy ulicy Bogedaina - uporządkowanie terenu [WBO 2015]

Głosów: 957

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Projekt zakłada przygotowanie parku dla mieszkańców osiedla Tarnogaj na terenie byłego niemieckiego cmentarza przy ulicy Bogedaina. Usytuowanie na działce Tarnogaj, AR_6, 1/5 parku, wobec dostępnej tam infrastruktury (droga dojazdowa, elementy ścieżek po byłym cmentarzu), pozwala na przygotowanie przy niskim nakładzie finansowym terenów zielonych dla mieszkańców. Na terenie Tarnogaju została poczyniona znaczna inwestycja mieszkaniowa, która w 2014 r. zostanie w całości oddana do użytku. Wskazana inwestycja zakłada oddanie 648 mieszkań, do 03.2014 oddano do użytku 520 lokali. Dodatkowo z informacji udostępnionych przez dewelopera poziom sprzedaży mieszkań wynosi 90% dla całej inwestycji. Wg danych z 2007 r. liczba mieszkańców Tarnogaju wynosi 5000, podkreślić należy, że liczba ta uległa zmianie z chwilą oddania w całości wskazanej inwestycji. Wzrost liczby mieszkańców tej dzielnicy nie przekłada się na dostęp do terenów zielonych w obrębie tej części miasta. Na terenie Tarnogaju nie ma usytuowanego żadnego parku. Nie można też wskazać, że rozwiązaniem tego problemu są ogródki działkowe, dostęp do nich w przypadku nowych mieszkańców jest utrudniony. Dodatkowo na terenie dzielnicy nie ma atrakcyjnych miejsc do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Tarnogaju, jak i sąsiednich dzielnic/osiedli, bez względu na wiek i płeć. W równej mierze będą to nowi mieszkańcy, jak również osoby ze starej części Tarnogaju. Charakter projektu i nielimitowany dostęp do parku stanowią o atrakcyjności tego przedsięwzięcia. Park dostępny będzie dla mieszkańców przez cały rok, a jego utrzymanie nie wymaga znacznych nakładów fin.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uporządkowania terenu. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz - realizacja projektu:

Ustalenia poczynione podczas II spotkania z Liderem (25 stycznia 2016):
Dokumentacja projektu będzie gotowa w marcu, natomiast prace realizacyjne w terenie ze względu na sezon lęgowy ptaków (wiosna) zostają przeniesione na jesień 2016.

Lokalizacja

Osiedla Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: ul. Bogedaina, Tarnogaj, AR_6, 1/5

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.