Nr projektu 298

Rewitalizacja Odrzańskich miejsc wypoczynku. Uporządkowanie i zagospodarowanie nadodrzańskich terenów rekreacyjnych w obrębie osiedla Szczepin. [WBO 2015]

Głosów: 414

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Uzasadnienie

Mieszkańcy Wrocławia chcą wypoczywać nad Odrą. Pokazuje to przykład zagospodarowania terenów nadodrzańskich w centrum miasta i Karłowicach. Odra jest naturalnym zapleczem rekreacyjnym dużych osiedli wrocławskich.
Wnioskowany projekt dedykowany jest mieszkańcom Szczepina. Aktualnie, po zakończeniu modernizacji wałów w ciągu tzw. Grobli Kozanowskiej, w ramach remontu WWW, mieszkańcy mają do dyspozycji trakt spacerowy/ścieżkę rowerową wraz z zejściami na tereny zielone między wałem a rzeką Odrą.
Tereny zielone przez ostatnie dziesięciolecia zostały zaniedbane, jeszcze w latach 70tych stanowiły teren rekreacyjny na którym wypoczywały całe rodziny.
Dziś to teren z zaniedbaną zielenią, zaśmiecony, bez elementarnej infrastruktury np koszy na śmieci.
Wnioskuję o uporządkowanie zieleni, budowę obiektów małej archtektury - kosze na śmieci, ławki, miejsca ogniskowe .

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt jest możliwy do realizacji, ale wnioskowane środki w wysokości 500.000 PLN ze względu na rozległość terenu będą niewystarczające na zagospodarowanie całej działki. Teren wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero na etapie dokumentacji zostanie szczegółowo określony zakres prac oraz ich całościowy koszt. W sprawie stanowisk ognisk/ grilli opiniuje się pozytywnie wykonanie stanowisk na ogniska.

Lokalizacja

Osiedla Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: AM 14 dz. 2, 4, teren pomiędzy podstawą wału przeciwpowodziowego a rzeką Odrą

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.