Nr projektu 286

Uporządkowanie zieleńca przy ul. Franciszka Hynka we Wrocławiu. [WBO 2015]

Głosów: 4 941

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Wskazana działka zlokalizowana jest pomiędzy uporządkowanymi terenami Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. Obecny stan terenu wskazuje na jego całkowite zaniedbanie.
Działka z dużym potencjałem powinna być przeznaczona pod zieleniec czy mały park, aktualnie zaśmiecona jest różnymi odpadami. Nieuporządkowana zieleń zachęca do składowania śmieci w tym wielkogabarytowych.
Wskazane byłoby posprzątanie terenu, usunięcie samosiewów drzew do 10 lat oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na wybranych drzewach.
Teren zieleńca przecina ścieżka częściowo wykonana z płyt betonowych, częściowo ziemna, która również wymaga renowacji. W bardzo złym stanie znajduje się chodnik łączący tereny pomiędzy wspólnotami, a znajdujący się na wskazanej działce. Wzdłuż nieoświetlonego chodnika rosną wierzby, których korzenie wyniosły nawierzchnie z płytek betonowych w efekcie stwarzając zagrożenie pieszym poruszającym się jedynym chodnikiem wzdłuż jedni ul. Hynka.
Zieleniec głównie odwiedzany jest przez właścicieli czworonogów, w związku z czym przydatne może okazać się ustawienie kosza na odpady.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warto przeanalizować przekwalifikowanie powyższego terenu z działki budowlanej na działkę z przeznaczeniem pod zieleń parkową.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszty jego realizacji oszacowano na 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Gądów-Popowice Płd.

Lokalizacja szczegółowa: Działka nr 5/267, AM-3, w obrębie Gądów Mały (B)

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 941

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 4 934
Papier 7

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 863
Mężczyźni 2 078

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


24.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.