Nr projektu 274

Utwardzenie nawierzchni łącznika drogowego (ul. Smętna – ul. Monte Cassino) [WBO 2015]

Głosów: 554

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 85 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Obecnie odcinek ulicy Smętnej (odcinek łączący ul. Smętną z ul Monte Cassino) nie posiada utwardzonej nawierzchni, jest to droga gruntowa z głębokimi dziurami i wyrwami. Po opadach tworzą się wielkie i głębokie kałuże, które uniemożliwiają przejście. Ulica jest uczęszczana, prowadzi m.in. z przystanku autobusowego (nr linii 145) na cmentarz, ponadto przy tej ulicy znajdują się zakłady usługowe (nr adresowe: Smętna 13, 15, 17, 19 i 21). Jest to również popularna droga spacerowa. Długość odcinka ulicy wynosi ok. 92 m. Powierzchnia wynosi ok. 520 m2. Koszt przybliżony: 160 zł x 520 m2 = 83 200 zł.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszty jego realizacji oszacowano na 85.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Lokalizacja szczegółowa: działki: 4/6, 2/15, 2/16

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

554

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 420
Papier 134

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 285
Mężczyźni 269

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


21.11.2016

Projekt zrealizowano.