Nr projektu 240

Rewitalizacja parku Na Niskich Łąkach - terenu po dawnym kąpielisku. Uporządkowanie terenu. [WBO 2015]

Głosów: 597

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Po likwidacji kąpieliska w latach 60-tych ubiegłego wieku ten teren przez ok. 50 lat służył mieszkańcom jako teren rekreacyjny, a także parking dla wędkarzy i spacerowiczów przyjeżdżających tu z dalszych dzielnic. Parkowali tu także rodzice dowożący dzieci do pobliskiej szkoły, klienci poczty i sklepów przy ul. Traugutta i Kościuszki. Z nieznanych powodów dostęp do tego gminnego terenu został zamknięty przez Młodzieżowe Centrum Sportu. Od prawie dwóch lat nic się tam nie dzieje oprócz wywożenia prze MCS odpadów zielonych z pobliskiego stadionu. Teren zarasta dziką roślinnością, wymaga uporządkowania, okresowego koszenia, poprawienia nawierzchni żwirowego parkingu i dróg. Tu powinien zaczynać się ciąg spacerowo-rowerowy prowadzący do Krzywej Grobli, a dalej przez Kładkę Siedlecką i ulicę Młodą z powrotem na Niskie Łąki.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uporządkowania terenu. Koszty jego realizacji oszacowano na 150.000 PLN. Szczegółowy zakres projektu na etapie realizacji.
Zakres projektu podobny do nr 454 oraz 648.

Lokalizacja

Osiedla Przedmieście Oławskie

Lokalizacja szczegółowa: Południe AR_21, 7/5 Na Niskich Łąkach

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

597

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 586
Papier 11

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 345
Mężczyźni 252

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


18.11.2016

Projekt zakończono.