Nr projektu 22

Nowe Nadodrze - Skwer Cybulskiego [WBO 2015]

Głosów: 823

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Wskazana ulica jest najbliżej położoną od Rynku częścią osiedla Nadodrze i obecnie z odradzającymi się lokalnymi przedsiębiorstwami (restauracja, kawiarnia, lodziarnia, hostel), stanowi atrakcyjny punkt na mapie zarówno dla przyjezdnych, jak i mieszkańców Wrocławia. Mimo osiedlowego charakteru i już nałożonego ograniczenia do 30 km/h, jezdnia ma szerokość aż około ośmiu metrów, przez co sporo przestrzeni jest niewykorzystane. Poprzez proste zabiegi przestrzenne można pozyskać dodatkowe miejsca do parkowania, stojaki rowerowe oraz przestrzeń dla działających obecnie przedsiębiorstw i zwiększyć atrakcyjność dla powstania nowych oraz uczynić miejsce bardziej zielonym.

Proponuję:
Zawężenie wjazdu od strony placu Maksa Borna o 2m - wyniesiona kostka plus donica z zielenią
Zawężenia (2m) po obu stronach Cybulskiego 21 (działka z kontenerami na śmieci) plus donice z zielenią
Zawężenia (ograniczenie szerokości jezdni do 5 m) po dwóch stronach (PN, PD) przy skrzyżowaniu z ulicą Pomorską, wlot w kierunku placu Maksa Borna. Ułatwienie sytuacji dla pieszych, obecnie jest kiepska widoczność i szeroki wjazd, donice z zielenią.
Zawężenia (ograniczenie szerokości jezdni do 5 m) po dwóch stronach (PN, PD) przy skrzyżowaniu z ulicą Pomorską, wlot w kierunku Drobnera. Ułatwienie sytuacji dla pieszych, obecnie jest kiepska widoczność i szeroki wjazd, donice z zielenią.
Zawężenia 2m przy Cybulskiego 15 oraz 17, zieleń w donicach

Po realizacji projektu, lokalna gastronomia będzie miała ułatwioną sytuację przy chęci wystawienia stolików na świeżym powietrzu w okresie letnim.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN z uwagi na konieczność przebudowy ukłądu drogowego w tym miejscu w tym poprawę odwodnienia i inne elementy uspokojenia ruchu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Nadodrze

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Cybulskiego od placu Maksa Borna do Drobnera

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.