Nr projektu 191

Rozbudowa placu zabaw w Parku Jana Kasprowicza na Karłowicach [WBO 2015]

Głosów: 1 049

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

W omawianym parku aktualnie znajduje się plac zabaw, który kilka lat temu posiadał o kilka urządzeń więcej (zostały usunięte po wyeksploatowaniu). Aktualnie brakuje w nim atrakcji dla starszych dzieci.
Proponujemy uzupełnienie placu zabaw o dwa urządzenia do wspinania, ewentualnie jedno wielofunkcyjne (drabinki, siatki do wspinania, ścianka wspinaczkowa). Wykonanie projektu powinno obejmować wykonanie bezpiecznego podłoża.
Beneficjentami projektu będą wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zwweryfikowany pozytywnie, ale zaproponowana przez lidera kwota wystarczy jedynie na niewielkie doposażenie istniejącego placu zabaw. Koszt realizacji to 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Karłowice-Różanka

Lokalizacja szczegółowa: Park Jana Kasprowicza, al. J. Kasprowicza, Karłowice, AR_7, 103/7

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 049

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 947
Papier 102

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 565
Mężczyźni 484

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


29.12.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.