Nr projektu 183

Rozbudowa placów zabaw w Parku Jedności na Zakrzowie. Rozszerzenie funkcjonalności placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych poprzez zamontowanie kolejnych urządzeń. [WBO 2015]

Głosów: 3 157

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Budowa placów zabaw na Zakrzowie została rozpoczęta w ramach realizacji I etapu projektu „Park Jedności”. Niniejszy projekt zakłada uzupełnienie placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych w urządzenia zabawowe (zgodnie z założeniami projektowymi mieszkańców Zakrzowa obejmującymi ten obszar parku), na które nie znalazły się środki z budżetu obywatelskiego 2014. Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Zakrzowa i okolic. Projekt ten jest jednym z dwóch projektów obywatelskich dotyczących Parku Jedności na Zakrzowie złożonych w ramach WBO 2015.
Z uwagi na niedoszacowanie inwestycji i ograniczone środki budżetowe budowa Parku Jedności planowanego w centrum Zakrzowa, rozpoczęta w roku 2015 w ramach WBO 2014 została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie tej inwestycji założono wybudowanie 2 placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych i wyposażenie ich w urządzenia, na które jest pokrycie ze środków finansowych budżetu obywatelskiego 2014. Celem zwiększenia funkcjonalności tych placów zabaw w koncepcji ich zagospodarowania zarezerwowano miejsca na zamontowanie kolejnych urządzeń zabawowych. Realizacja tego przedsięwzięcia może nastąpić dopiero po przyznaniu środków finansowych na ten cel w ramach WBO 2015.
Założeniem jest, aby place zabaw, których budowa rozpoczęła się w I etapie inwestycji Parku Jedności, a skończy w II etapie, po uzyskaniu z WBO 2015 środków finansowych na ten cel, były rozpoznawalną wizytówką Zakrzowa. Aby służyły dzieciom, były nie tylko piękne i funkcjonalne, ale w pełni odzwierciedlały potrzeby małych mieszkańców naszej dzielnicy i okolic. W tej części Wrocławia nie ma takich placów zabaw i liczymy, że liczne głosy mieszkańców pozwolą na ukończenie tej inwestycji.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

Lokalizacja

Osiedla Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Teren zieleni miejskiej znajdujący się w Parku Jedności w obrębie ulic Irkuckiej i Charkowskiej wzdłuż ulicy Królewskiej na osiedlu Zakrzów w dzielnicy Psie Pole - Zawidawie.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 157

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 857
Papier 1 300

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 737
Mężczyźni 1 420

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


25.01.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


13.07.2017

11 lipca 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał umowę z konsorcjum firm Park-POLAND Sp. z o. o. i Park-M Sp. z o. o. na realizacje "Parku Jedności" przy ul. Królewskiej we Wrocławiu czyli projektu nr 91 i nr 183 z WBO. Natomiast w dniu 13 lipca protokolarnie przekazany został teren budowy. Zgodnie z umową Wykonawca zrealizuje zadanie do 31 października 2017 roku. W przyszłym tygodniu planowane jest wykoszenie działek przeznaczonych pod budowę parku oraz geodezyjne wyznaczenie przebiegu alejek.