Nr projektu 172

Tramwaj mknie, a nie stoi w korku: wydzielone torowisko na Traugutta [WBO 2015]

Głosów: 1 117

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 90 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest wydzielenie torowiska za pomocą linii ciągłej i znaków pionowych na odcinkach:


1) ul. Traugutta a.) od ul. Kościuszki do pl. Wróblewskiego - dla obu kierunków b.) od pl. Wróblewskiego do ul. Krasińskiego - dla obu kierunków.

Szerokość wydzielenia, umożliwiać powinna swobodne omijanie samochodów przez tramwaje, przy zachowaniu minimalnej szerokości dla pozostałego pasa (takiej jak np. w projekcie nr 269 w WBO 2014). W przypadkach, kiedy na odcinku pozostały pas ruchu nie spełniałby nawet takiej minimalnej normy (np. na ul. Traugutta przy pl. Wróblewskiego w kierunku do centrum), należy wydzielić torowisko na maksymalnie możliwym odcinku, przeprowadzić pas ruchu częściowo po torowisku i zwrócić uwagę (za pomocą oznakowania pionowego) na pierwszeństwo tramwaju.

Bezpośrednim efektem powinno być zwiększenie punktualności komunikacji zbiorowej.
Projekt odpowiada na potrzeby pasażerów i będzie sprzyjać promocji tramwaju wśród mieszkańców. To, że w obecnie tramwaj stoi w korku, powoduje zmniejszenie czasu podróży i odpływanie pasażerów do komunikacji indywidualnej.

Wydzielenie torowiska polepszy też sytuację służb, zwłaszcza ulokowanych przy ul. Traugutta: pogotowia ratunkowego i komisariatu policji, które zyskają stale wolną od korków drogę. Usprawnienie działania służb poprawi stan bezpieczeństwa wrocławian.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Możliwe jest wydzielenie torowiska tramwajowego na ul. Traugutta, koszt oszacowano na 90.000 PLN. Negatywnie zweryfikowano wydzielenie torowiska na ul. Krakowskiej. Takie działania ograniczą przepustowość ulicy, szczególnie w przypadku kierowców skręcających w lewo, a w konsekwencji doprowadzą do przeniesienie ruchu na lokalne ulice równoległe.

Lokalizacja

Osiedla Przedmieście Oławskie

Lokalizacja szczegółowa: Traugutta

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 117

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 655
Papier 462

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 520
Mężczyźni 597

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


24.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.