Nr projektu 127

Remont podwórka w obrębie ulic Stalowa, Spiżowa, Brązowa [WBO 2015]

Głosów: 549

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Przeprowadzenie prac remontowych, w szczególności utwardzenia dojścia do koszów do śmieci, jest niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców. Brak jakiejkolwiek utwardzonej ścieżki od strony ul Stalowej lub Grabiszyńskiej, jak również brak oświetlenia od strony podwórka, powoduje iż w okresie zimowym, lub w każdy deszczowy dzień, zwykłe wyrzucenie śmieci staje się zadaniem niezwykle trudnym.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Gajowice

Lokalizacja szczegółowa: Grabiszyn, AR_11, 8/3, podwórko w obrębie ulic Stalowa, Spiżowa, Brązowa

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

549

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 271
Papier 278

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 326
Mężczyźni 223

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


01.12.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.