Nr projektu 122

Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenach gminnych w celu poprawy warunków zamieszkiwania na odcinku drogi ul. Dłużyckiej osiedla Marszowice we Wrocławiu [WBO 2015]

Głosów: 533

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych mieszkających przy ul. Dłużyckiej nie wspominając już o braku możliwości normalnego przejazdu i dojazdu do posesji , zgłaszam projekt Budżetu Obywatelskiego polegający na wykonaniu podbudowy i nawierzchni ulicy na odcinku 240m szer.4,5 m, która nie była remontowana, ani też modernizowana od momentu swojego powstania .
Wyrównanie i utwardzenie ciągu komunikacyjnego materiałami naturalnymi ze skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w celu ich zespolenia znacznie ułatwi funkcjonowanie mieszkańców w/w ulicy i jednocześnie ułatwi i umożliwi przejścia dla pieszych i przejazdów rowerowych na szlaki turystyczne do pobliskiego lasu, nie wspominając już o dojazdach do posesji służbom ratowniczym i interwencyjnym oraz obsługi bytowej mieszkańców , która dzisiaj jest znacznie utrudniona co obrazuje wysłana w załączniku dokumentacja zdjęciowa w/w drogi .
Biorąc pod uwagę rozbudowę dzielnicy Marszowice i przesuwającą się w kierunku Wilkszyna infrastrukturę budowlaną oraz wzrost liczebności samochodów jak i budowanych posesji w tej okolicy istnieje coraz większa potrzeba utwardzenia miejsc na poruszanie się dla pieszych , matek z dziećmi, przejazdów rowerowo – wycieczkowych na szlaki turystyczne pobliskiego lasu i transportu samochodowego, dlatego bardzo proszę o przeanalizowanie w/w projektu i wydanie opinii pozytywnej w celu jego realizacji.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację to 150 000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Leśnica

Lokalizacja szczegółowa: Obręb Marszowice, Arkusz AR-16, dz.7 w zarządzie i użytkowaniu ZDiUM. Wykonanie i podbudowa nawierzchni drogi ul. Dłużyckiej od ul. Małomickiej w kierunku ul. Krzelowskiej na odcinku drogi dł. 240m

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

533

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 530
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 215
Mężczyźni 318

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


24.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.